HKWB verspreidt kennis over de historie van West-Betuwe & brengt de geschiedenis onder de aandacht!

MenuSluiten
Inloggen


Bestuur

De statuten (2020) melden over het bestuur van de HKWB het volgende: "Het bestuur van de HKWB bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen". Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met het besturen van de vereniging.

Over HKWB - Wie is wie

Dagelijks bestuur HKWB


Voorzitter: Dhr. Vic Asselberghs email: voorzitter@hkwb.nl

Secretaris: Dhr. Ferd de Waal email: info@hkwb.nl

Penningmeester: Dhr. Cees van Laarhoven email: penningmeester@hkwb.nl


Overige bestuursleden


Bibliotheek: Dhr. Nelis van Ooijen email: bibliotheek@hkwb.nl

Lezingen: vacant, tijdelijk Karine van Drunen en Vic Asselberghs

Ledenadministratie en website: Mevr. Karine van Drunen email: ledenadministratie@hkwb.nl

Mededelingen, Nieuwsbrief en website: Mevr. Ria Mink-Gijzen email: redactie@hkwb.nl

Digitale nieuwsbrief: Karine van Drunen email: nieuwsbrief@hkwb.nl

Redactie Mededelingen


Mevr. Ria Mink-Gijzen

Dhr. Gert de Kruijff 

Dhr. Jos Witjes


Emailadres: redactie@hkwb.nl

Over het werk binnen een historische vereniging vinden we op de website over erfgoedvrijwilligers een aantal leuke filmpjes. U zoek daar zeker eens naar kunnen kijken als u interesse heeft in ons werk: kijkt u dan hier, en hier. Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.