MenuSluiten
Inloggen


Bestuur

De statuten (2020) melden over het bestuur van de HKWB het volgende: "Het bestuur van de HKWB bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen". Het bestuur van de vereniging en is belast met het besturen van de vereniging.

Over HKWB - Wie is wie

Dagelijks bestuur HKWB

Voorzitter: Dhr. Ton van Maanen e-mail: voorzitter@hkwb.nl
Secretaris: Mevr. Alieke Bel e-mail: info@hkwb.nl

Penningmeester: Peter Oudejans e-mail: penningmeester@hkwb.nl 


Overige bestuursleden

Algemeen bestuurslid (Ledenadministratie): Mevr. Karine van Drunen e-mail: ledenadministratie@hkwb.nl

Algemeen bestuurslid (Bibliotheek): Dhr. Nelis van Ooijen e-mail: bibliotheek@hkwb.nl
Algemeen bestuurslid: Dhr. Ferd de Waal 
Algemeen bestuurslid: Dhr. Jos Witjes


Digitale nieuwsbrief: Mevr. Karine van Drunen e-mail: nieuwsbrief@hkwb.nl

Lezingen, Website en Facebook: Mevr. Karine van Drunen

Overige vrijwilligers en afgevaardigden:
Bibliothecaris: Jos Story email: bibliotheek@hkwb.nl 

Afgevaardigde Terugblik (jaarboek): Arjen Swets 

Afgevaardigde bij Stichting Henriëtte Fonds: Gert Timmerman

Afgevaardigden RAR en Erfgoed Gelderland: Ferd de Waal en Karine van Drunen

Redactie Mededelingen

Mevr. Karine van Drunen
Dhr. Tanne de Goei
Dhr. Jeroen Wijngaard


Emailadres: redactie@hkwb.nl

Over het werk binnen een historische vereniging vinden we op de website over erfgoedvrijwilligers een aantal leuke filmpjes. U zoek daar zeker eens naar kunnen kijken als u interesse heeft in ons werk: kijkt u dan hier, en hier. Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.