HKWB verspreidt kennis over de historie van West Betuwe & brengt de geschiedenis onder de aandacht!

MenuSluiten
Inloggen


Bestuur

De statuten (2020) melden over het bestuur van de HKWB het volgende: "Het bestuur van de HKWB bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen". Het bestuur van de vereniging en is belast met het besturen van de vereniging.

Over HKWB - Wie is wie

Dagelijks bestuur HKWB

Voorzitter: Dhr. Vic Asselberghs e-mail: voorzitter@hkwb.nl

Secretaris: Dhr. Gijsbert Hopman e-mail: info@hkwb.nl

Penningmeester: Dhr. Cees van Laarhoven e-mail: penningmeester@hkwb.nl


Overige bestuursleden


Algemeen bestuurslid en redactie Mededelingen: Dhr. Jos Witjes e-mail: redactie@hkwb.nl
Algemeen bestuurslid: Dhr. Ferd de Waal

Bibliotheek: Dhr. Nelis van Ooijen e-mail: bibliotheek@hkwb.nl

Ledenadministratie en website: Mevr. Karine van Drunen e-mail: ledenadministratie@hkwb.nl

Digitale nieuwsbrief: Mevr. Karine van Drunen e-mail: nieuwsbrief@hkwb.nl

Lezingen: Mevr. Karine van Drunen

Overige medewerkers:
Mededelingen, nieuwsbrief en website: Mevr. Ria Mink-Gijzen e-mail: redactie@hkwb.nl
Terugblik (jaarboek): Arjen Swets e-mail: terugblik

Redactie Mededelingen


Dhr. Gert de Kruijff
Mevr. Ria Mink-Gijzen
Dhr. Jos Witjes


Emailadres: redactie@hkwb.nl

Over het werk binnen een historische vereniging vinden we op de website over erfgoedvrijwilligers een aantal leuke filmpjes. U zoek daar zeker eens naar kunnen kijken als u interesse heeft in ons werk: kijkt u dan hier, en hier. Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.