MenuSluiten
Inloggen

Huys Clingelenburg te Neerijnen


Tekening Abraham de Haen 1731


Gijsbert de Cocq van Neerijnen, een achterkleinzoon van Rudolf II de Cock bouwt in het jaar 1350 het huis Clingelenburg. Het tegenwoordige huis is in ca. 1600 op de fundamenten van het oude huis Clingelenburg gebouwd. Ingrijpende verbouwingen hebben plaats gevonden in de 18e en 19de eeuw en toen is het met een aanbouw uitgebreid.

Het smalle middenrisaliet heeft een ingangsomlijsting in Lodewijk XV-vormen, met daarboven de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt en een opschrift uit 1769 betreffende jhr. Hobbe baron van Aylva. Het huis krijgt in 1791 de huidige vorm. Bij het gemeentehuis is een koetshuis te vinden met een 17e eeuwse formele parkaanleg naar een ontwerp van L.A. Springer. In 1922-1923 is een deel van dit park gewijzigd in late Engelse landschapsstijl.

Middenrisaliet met boven de deur de wapens van Van Aylva-Van Gendt


Op de 21e mei 1353 verkoopt vrouwe Heylwig van Ewijc het huis aan Ghiselbertus de Cock van Nederijnen en zij geeft het terug in leen aan Heylwig van Ewijc. Na Heylwig van Ewijc en Ghiselbertus Cock van Neerijnen blijft het huis een periode in het bezit van familie De Cock van Neerijnen. Tot Gijsbert de Cock van Neerijnen in 1594 overlijdt. In 1594 wordt Joachim van Giessen, een zoon van zijn tante Anna van Malburch en Joost Giesen zijn erfgenaam. Het einde van Clingelenburg is rond 1574, als het door troepen van Lodewijk van Nassau zwaar beschadigd wordt. Tussen 1574 en ca. 1600 zal het huys Clingelenburg afgebroken moeten zijn. Een stap verder gaan we naar Margaretha barones van Gendt Johansdr. (1656-1741) en Tjaard van Aylva (1648-1705). 

Boven het ingangsportaal is een alliantiewapen van kasteel Neerijnen. Door vererving aan Judith van Aylva en haar man Hobbe van Aylva. 

Rond 1800 wordt door vererving het kasteel Neerijnen bewoond door opperhofmaarschalk Hans Willem baron van Aylva, heer van Waardenburg en Neerijnen, die in hoge achting staat met koning Willem I. In 1827 overlijdt deze baron en laat hij zijn bezittingen na aan Hans Willem van Aylva baron van Pallandt, derde zoon van zijn overleden dochter en getrouwd met een Van Pallandt van Keppel. Door de toenmalige burgmeesters van Waardenburg werd veel overlegd met de baron, voordat er beslist werd. Hans Willem van Pallandt is in 1852 opperkamerheer van Willem III. Hans Willem van Pallandt is in 1929 de laatste uit het mannelijke geslacht van Pallandt. De laatste uit de vrouwelijke lijn Jkvr. Elise baronesse van Pallandt sterft in 1971. Het kasteel gaat daarna naar haar achterneef Jhr. Carel L. H. van Vredenburch. Deze verkoopt het in 1974 aan de Stichting het Gelders Landschap. Vervolgens wordt het verkocht aan de gemeente Neerijnen en daarna opnieuw verkocht aan Gelders Landschap en Kasteelen. 

Het in ca. 1600 gebouwde gebouw bestaat nog steeds. Wel is er in de jaren 1790 en 1791 grondig aan het kasteel verbouwd. Dit blijkt uit brieven tussen rentmeester Kooijman en baron van Pallandt.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Neerijnen

https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/47433438/kasteel-neerijnen

Historische Kring West-Betuwe

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.