MenuSluiten
Inloggen


Wil jij weten wat de Historische Kring zoal doet?

Over HKWB

Het werkgebied van de Historische Kring West-Betuwe is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk.


De Kring tracht zijn doelen te bereiken door het houden van lezingen, excursies en tentoonstellingen, het 3x per jaar uitgeven van een periodiek (Mededelingen) en nieuwsbrief, het mee helpen realiseren van andere publicaties en het steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging.

Wat betekent dit dan concreet voor u?

- Per jaar zeven lezingen
- Enkele excursies, meestal in het Rivierengebied

- Drie afleveringen van het periodiek 'Mededelingen'

- Een drietal 'Nieuwsbrieven'
- Uitleen van boeken en tijdschriften vanuit onze bibliotheek in de Pluk in Geldermalsen
- Waar mogelijk Artikelen in de lokale pers
- Het geven van publiciteit aan positieve of negatieve ontwikkelingen ten aanzien van monumenten of historisch landschapsschoon
- Het stimuleren van het verzamelen van gegevens over in de West Betuwe nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen

- Diverse uitgaven zoals het jubileumboek 'Sporen in het landschap' (inmiddels uitverkocht), de Wandeling van Geldermalsen en Leerdam en een uitgebreid register op 25 jaar 'Mededelingen'

- Mede-uitgave van de CD-ROM's Historische Tijdschriften Gelders Rivierengebied 

- Het ontsluiten van (archief)bronnen, onder meer van belang voor waterstaatsonderzoek en genealogie

 Lid worden van HKWB

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.