MenuSluiten
Inloggen

Burcht te Acquoy
Impressie/illustratie Burcht van Acquoy

Edwin Koppens, ontwerp Manon Jamin archief Henk Dijk

In 1330 geeft de graaf van Gelre, Willem van Henegouwen, Acquoy aan zijn neef Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland. Met Acquoy wordt het slot bedoeld met de daarbij behorende landerijen en de hoge- en lage rechten van de heerlijkheid Acquoy. Via vererving en verkoop komt Acquoy in handen van de ridders Van Arkel. In 1517 koopt Floris van Egmond, graaf van Buren en Leerdam, Acquoy van Joost van Cruijningen, heer van Heenvliet. De enige kleindochter van Floris, Anna van Egmond, erft al zijn titels en bezittingen. Na haar huwelijk met Willem de Zwijger in 1551 komt Acquoy tot 1795 in het bezit van de Oranjes. De regeerders van Acquoy geven Acquoy in leen aan een leenman. 

In de oorkonden wordt de leenovereenkomst als volgt omschreven: ”dat slot ende Heerlijkheijd van Ackoye met allen aen gerechte hooge ende lage mit thienden renten ende bevallen vissereijen vogelreijen te water ende te lande ende andere met allen sijnen toebehooren gelijck ’t selve te leene te houden”.


Wie uitgebreider informatie wil over de Burcht van Acquoy raadplege:

https://www.hkwb.nl/algemeen/archief/geschiedenis-van-acquoy/
©
 A. F. Verstegen Acquoy 2019, CC-BY

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.