MenuSluiten
Inloggen


ANBI

De Historische Kring West-Betuwe heeft een ANBI-erkenning, een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit maakt het mogelijk om giften aan de Historische Kring af te trekken van de inkomstenbelasting. Dat is interessant voor u en voor de Historische Kring. Afhankelijk van het belastingtarief dat op u van toepassing is, krijgt u een flink percentage van uw gift van de fiscus terug. Dat scheelt u dus belasting, maar u kunt deze teruggave ook gebruiken om uw steun aan ons werk te vergroten, zonder dat het u meer kost.

De exacte voorwaarden voor belastingaftrek kunt u nalezen op de site van de belastingdienst.

Informatie i.v.m. de ANBI-verklaring:

Officiële naam van de instelling Historische Kring West-Betuwe

RSIN nummer 8160.47.212

Contactgegevens: Emmalaan 25 4191 EH  Geldermalsen


De HKWB staat ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer: 40156266

Doelstelling

De Historische Kring West-Betuwe heeft als doel het bevorderen van de kennis van- en de belangstelling voor de geschiedenis en in het bijzonder van die van de West Betuwe (globaal gezien de huidige gemeente West Betuwe) en deze vervolgens onder de aandacht brengen van haar leden en overige belangstellenden. Wij staan ​​ook voor het behoud en herstel van de in de West Betuwe aanwezige monumenten van geschiedenis, kunst en landschap. Tevens willen wij zorg dragen voor het behoud van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van ons gebied (zie ook statuten).


Beleidsplan

De Historische Kring West-Betuwe is opgericht op 27 maart 1979 en heeft haar zetel in Geldermalsen. Onze missie is samen met onze leden onze doelen ten volste na te streven en met de middelen die wij hiervoor hebben op een goede en juiste wijze onze doelen te bereiken. De middelen die wij tot onze beschikking hebben zijn:

• Het houden van lezingen en voordrachten

• Het organiseren van (mini) excursies

• Het meewerken aan tentoonstellingen

• Het uitgeven van het periodieke blad Mededelingen en de digitale nieuwsbrief

• Deelname aan gemeentelijke commissies rondom monumentenbeleid

Het beleidsplan 2024-2028 kunt u hier downloaden.

Algemeen

Onze eerste statuten zijn uit het jaar 1979. Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april 2019 zijn de nieuwe statuten aan de orde gekomen. Alle aanwezige leden stemden voor wijzigen van de statuten uit 1979. De statuten zijn in 2020 notarieel vastgesteld. U vindt ze hier .


Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning. Voor meer informatie over het bestuur, klik hier .

Bestuurlijke verslaglegging

Financiële verantwoording 2023:

1. Balans 2023 

2. Winst- en verliesrekening 2023 

3. Begroting 2024 en 2025 

Secretariële verantwoording 2023:

1. Jaarverslag secretaris 2023 

2. Notulen ALV 15-03-2023 

Huishoudelijk reglement

In de bestuursvergadering van 24 juni 2020 hebben we een huishoudelijk reglement vastgesteld.


    Mijn winkelwagen

    U heeft nog niks in uw winkelwagen.