MenuSluiten
Inloggen

Kasteel Bakerbosch te Deil

In juni 2021 deed onderzoeksbureau Archeo Pro, op verzoek van Adrie van Kessel, een weerstandsmeting in het weiland aan de Willem Alexanderstraat/hoek Krugerstraat. Hij wilde weten of de Luchtenburg iets met het Bakerbosch te maken had. Dat er ooit een kasteel o.i.d. gestaan heeft in zijn weiland, was bekend. Op de tiendkaart van het Capittel van St. Marie uit 1713 is duidelijk een omgrachte locatie te zien.

Uitsnede tiendkaart uit 1713

Op deze tiendkaart is ook te zien dat de boerderij met hooiberg behorende bij Bakerbosch (nu huis Luchtenburg) toen al aanwezig was en apart stond van het omgrachte gedeelte. Men komt het Huys Bakerbosch tegen in de leenboeken van de hertogen van het Fürstendom Gelre en graafschap Zutphen. Huys Bakerbosch wordt in 1404 omschreven als:

"een huys ende hoffstat gelegen tot Deyl met twee mergen lants opgedragen bij Aleyd Diedrichs dochter van Rijne, huysfrou van Otten Herlar".

Via vererf en verkoop komt het in 1621 in handen van Anna Spierinck van Wel, huisvrouw van Willem Pieck, ambtman van Beesd en Rhenoy. De laatste leenman in 1792 is Abraham van Gellicum die het Huys van zijn oom Sander Jan van Santen in leen kreeg. Wanneer het kasteel precies is afgebroken, is niet bekend.

Tijdens het onderzoek werden grove metingen en handboringen gedaan en aan de hand van die resultaten werden er nauwkeuriger metingen verricht. Daarbij is precies ontdekt waar het huis Bakerbosch gestaan heeft en kon men de huidige situatie over de oude heen leggen.

Door dit bodemonderzoek is gebleken dat het mogelijk om een omgracht “mottekasteel” gaat. Een afbeelding hiervan is helaas t.o.h. niet gevonden.

Volgens de archeoloog werden de bouwmaterialen van dergelijke kastelen vaak in de nabijheid hergebruikt, wat kan kloppen gezien het “kloostermop” formaat stenen die in de Luchtenburg in de oude kelder zitten en ook kun je die her en der in het talud van de tuin en de oude fundering tegenkomen.

Verder onderzoek moet nog gedaan worden naar bv. wanneer het kasteel afgebroken is, wanneer de Luchtenburg precies gebouwd is en wanneer het die naam gekregen heeft.

Wilt u meer weten over kasteel Bakerbosch, lees dan verder op:

https://www.hkwb.nl/algemeen/archief/geschiedenis-van-deil/

Deil 2022 © Karine van Drunen, CC-BY

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.