HKWB verspreidt kennis over de historie van West-Betuwe & brengt de geschiedenis onder de aandacht!

MenuSluiten
Inloggen


De laatste berichten van onze bibliotheek 

vindt u hier!

Oproep vanuit de kringbibliotheek

Oproep december 2019

Te koop: overtollige en dubbele boeken

Voor de feestdagen hebben we nog een groot aantal gesorteerde boeken liggen, waaronder de bekende Terugblikken (nieuw!) van diverse jaren. Komt u eens naar De Pluk en u kunt voor een schappelijk bedrag enige boeken aanschaffen!

In de loop van de jaren zijn er 20 jaargangen Tabula terugblikken vervaardigd. Van diverse jaargangen hebben we, uit zekerheidsoverwegingen, boeken overgehouden. Deze tabula-boeken bieden we voor zachte prijzen te koop aan. Kom eens langs op onze openingsuren in de Pluk of bel voor specifieke vragen daarover met Jos Story tel. 0345-682787 (tussen 19.00 en 22.00 uur).

Let u op de juiste dagen van openingstellingen en tijden, zie daarvoor ons blad Mededelingen.

Hartelijk dank voor uw schenking

De vrijwilligers van de bibliotheek en het bestuur bedanken hartelijk de mensen die wel eens materiaal schenken aan de bibliotheek. Zonder compleet te zijn willen we in ieder geval vermelden: mevr. Baris, Annemie van Koppen Huijbrechts, Gert de Kruijff, Henk Dijk en anderen die wel eens wat hebben aangeleverd.


Oproep vrijwilliger
Oproep voor iemand met affiniteit met (historische) boeken en documentatie die kan helpen in onze bib. Het gaat in eerste instantie om uitzoekwerk dat thuis kan gebeuren maar door de contacten met het bibliotheek-team kan dit uitgroeien tot overname van één van de bestaande taken.


Proef met avondopenstelling

De vrijwilligers willen de maanden december tot en met maart een proef uitvoeren met een avondopenstelling van de bibliotheek. Ze zijn iedere eerste woensdag van de maand open van 19.30 tot 20.30 uur.

Dat zal dan gaan om woensdag 4 december 2019, woensdag 8 januari 2020, woensdag 5 februari 2020 en woensdag 4 maart 2020. Als het een succes is gaat er nagedacht worden over een vervolg. Voor de goede orde: 1 januari 2020 is de eerste woensdag van januari, maar dan zijn we echt wel gesloten!

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.