HKWB verspreidt kennis over de historie van West-Betuwe & brengt de geschiedenis onder de aandacht!

MenuSluiten
Inloggen


Oproep vanuit de kringbibliotheek

September 2019:

Videorecorders en printer problemen

Na onze oproep in dit blad eind 2018 mochten we drie videorecorders ontvangen. Alles gevers hartelijk dank daarvoor! Helaas bleken allen niet meer ‘aan de praat’ te krijgen, het geluidspoor werkte nog wel, doch het beeldspoor kwam niet meer in beeld. Zelfs na het inroepen van elektronica specialist van RepairCafé bleken alle recorders niet meer werkend te krijgen. Een reparatie zou een kostbare zaak worden. Erg jammer! Inmiddels is via de lokale Kringloopwinkel een erkende recorder aangeschaft voor een klein bedrag. We kunnen de komende tijd onze videobanden eens gaan inzien en wellicht besluiten of deze gedigitaliseerd moeten worden. Wie wil en kan ons daarbij helpen? Dit kan ook bij u thuis in uw eigen tijd worden gedaan. Inmiddels bleek ook onze inktjetprinter en scanner niet meer te werken door verstopte printkoppen. Ook hier werd de hulp van RepairCafé ingeroepen, helaas bleek de printer niet meer operationeel te krijgen ondanks verwoede pogingen te printkoppen te reinigen en te spoelen. Geadviseerd werd geen inktjet meer te kopen maar een laserprinter aan te schaffen, daar de kwaal zich zal herhalen. Uiteraard volgen we dit advies op. We bedanken RepairCafé in Geldermalsen voor de geboden expertise, hulp en advies! Het RepairCafe Geldermalsen is (elke laatste zaterdag van de maand in de Pluk te bereiken van 11 tot 15 uur vanaf september.


Kaarten- en tekeningen archief

In maart en april zijn alle aanwezige kaarten en tekeningen ingezien, gesorteerd en ontdubbeld en direct overzichtelijk in een Excel bestand gezet. Vanwege de diversiteit in grootte van het formaat zijn (nog) geen digitale exemplaren beschikbaar en zijn ze uitsluitend analoog in te zien.

Te koop: overtollige en dubbele boeken

Voor de a.s. herfst- en feestdagen hebben we nog een groot aantal gesorteerde boeken liggen, waaronder de bekende Terugblikken (nieuw!) van diverse jaren. Komt u eens naar De Pluk en u kunt voor een schappelijk bedrag enige boeken aanschaffen!

Let u op de juiste dagen van openstellingen en tijden, zie daarvoor ons blad Mededelingen.

Voorlichtingsbladen Streekverbetering & ruilverkaveling Tielerwaard-West (1963-1968)

We deden eerder een oproep aan de leden wegens het niet meer aanwezig zijn van het voorlichtingsblad Streekverbetering & Ruilverkaveling Langs Nieuwe Wegen. Deze bladen zijn inmiddels weer terecht! Bij het opschonen van het bestuursarchief kwam een dichte en ongenummerde archiefdoos met daarin de bladen tevoorschijn. Deze zullen komende tijd worden gescand en samengevoegd tot een analoog en digitaal dossier.

Helaas ontbreken nog een vijftal nummers, heeft u deze zelf nog, dan zouden we deze graag scannen! Betreft de nummers 2e jaargang nr.2, 4e jaargang nr. 8 en 9, 5e jaargang nr. 5 en tot slot 6e jaargang nr. 4. Heeft of kent u misschien nog een betrokken bestuurder, veehouder of landbouwer bij deze ruilverkaveling, misschien hebben zij nog materiaal uit deze tijd? In dat geval zouden we graag met hen in contact komen om daarvan een kopie willen maken. We rekenen op uw hulp!

Toegevoegde boeken in onze bibliotheek

In het afgelopen tijd zijn er vele boeken toegevoegd en is de bibliotheek doorgelopen op dubbele nummers ed. We brengen, naast de boekbespreking in Mededelingen, de volgende boeken onder uw aandacht. Met het oog op de 75-jarige herdenkingen D-Day, Market Garden en de bevrijding en wederopbouw van Nederland een selectie:

894 Defensie en oorlogsschade WO2 in kaart gebracht (1939-1945, (print van PDF); Landelijke inventarisatie schade, ook is over onze regio een en ander te vinden.

895 Erfenis van het verlies, deel A (1-2, print van PDF; Strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de WO2; proefschrift

896 Erfenis van het verlies, deel B (2-2, print van PDF); Idem, vervolg van deel A

889 Jeugdherinneringen in dialect (door auteur aangeboden, copy van origineel); Een herinnering in dialect ter gelegenheid van de 80ste verjaardag mevrouw Slootmaker uit Zoelen in 1991

890 Glossarium van waterstaatstermen (print van PDF; Verklaring van oude, vaak niet meer gebruikte, waterstaatkundige termen, met name bruikbaar bij oude waterstaatkundige akten en dito kaarten en atlassen.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.

lid worden