HKWB verspreidt kennis over de historie van West-Betuwe & brengt de geschiedenis onder de aandacht!

MenuSluiten
Inloggen


Bestuur

De statuten (2020) melden over het bestuur van de HKWB het volgende: "Het bestuur van de HKWB bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen". Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met het besturen van de vereniging.

Over HKWB - Wie is wie

Dagelijks bestuur HKWB

Voorzitter: de heer drs. Vic Asselberghs

Secretaris: de heer Ferd de Waal

Penningmeester: de heer Gert Timmerman


Overige bestuursleden

Bibliotheek: de heer Arjen Swets

Lezingen: mevrouw Liet van Gellicum

Ledenadministratie en website: mevrouw Karine van Drunen

Mededelingen en website: mevrouw Ria Mink-Gijzen

Redactie Mededelingen

Mevrouw Ria Mink-Gijzen

De heer Gert de Kruijff

De heer Jos Witjes


Over het werk binnen een historische vereniging vinden we op de website over erfgoedvrijwilligers een aantal leuke filmpjes. U zoek daar zeker eens naar kunnen kijken als u interesse heeft in ons werk: kijkt u dan hier, en hier. 


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.

lid worden