Nieuwsbrief maart 2014


Hierbij nodig ik alle leden uit voor de komende ledenvergadering op 18 maart a.s.in de Betuwepoort in Rhenoy. Aansluitend zal mevrouw Ella Kok-Majewska, directeur/streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland een lezing geven over het archief in Tiel, waar alles van de gemeenten in de West-Betuwe is opgeslagen en sinds kort ook van de Bommelerwaard.

We hebben nog altijd een vacature in ons bestuur. Wie weet is dat iets voor u?  Als u er over denkt dan wil ik graag een afspraak met u maken om er over te praten. Wie belt me? (0345-681317)
Ook zijn wij nog altijd op zoek naar een aantal andere vrijwilligers die ons zouden willen helpen. U kunt dan denken aan het bezorgen van ons blad Mededelingen in enkele plaatsen en zo zijn er nog wel meer kleine karweitjes. Wie meldt zich aan?

ANBI erkenning

Sinds kort heeft de Historische Kring West-Betuwe een ANBI-erkenning, een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze maakt het mogelijk om giften aan de Historische Kring af te trekken van de inkomstenbelasting. Dat is interessant voor u en voor de Historische Kring. Afhankelijk van het belastingtarief dat op u van toepassing is, krijgt u een flink percentage van uw gift van de fiscus terug. Dat scheelt u dus belasting, maar u kunt deze teruggave ook gebruiken om uw steun aan ons werk te vergroten, zonder dat het u meer kost. De exacte voorwaarden voor belastingaftrek kunt u nalezen op www.anbi.nl

Vrijwilliger voor het archief?

Bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) wordt waarschijnlijk in de maand april a.s. een indexeringsproject opgestart voor het indexeren van gegevens uit bevolkingsregisters in onze regio via de organisatie Vele Handen. Vindt u het leuk om als vrijwilliger vanaf thuis iets te doen voor "ons" archief, kijkt u dan nu al eens voor meer informatie op de site www.velehanden.nl. Dit zijn vrijwilligerswerkzaamheden waarvoor u ook de deur niet uit hoeft. In het project dat vanuit het RAR wordt opgestart zullen ongetwijfeld ook bevolkingsregisters komen vanuit de kernen die nu onder de gemeente Geldermalsen en Neerijnen vallen.


Mede namens de rest van ons bestuur onze hartelijke groet,

Dick van de Vendel, voorzitter